diumenge, 31 d’agost de 2014

Llibres de vell


Fuita i martiri de Sant Andreu Milà. 1973 Miquel Àngel Riera Nadal. (Primera edició). Obra traduïda al castellà, al gallec i al txec. Pròleg: Josep M. Llompart. Epíleg: Jaume Santandreu. Portada: Pere Martínez. (Palma. Edit. Moll. Col. Raixa, núm. 91, 176 pàg., 18x11 cm.) 10

Inquisició criminal contra Jaume Llull i el seu cunyat Arnau Gener de Manacor: (1385). 1978 Ramon Rosselló Vaquer. (Palma de Mallorca. Edit. Fundació Bartomeu March. Separata de: Fontes Rerum Balearium, vol. II 1978, núm. 1, 20 pàg., 24x17’5 cm.) 13 €

Las Cuevas del Drach. 1930 “Notas indicadoras de los puntos más importantes para recorrer y contemplar en estas cuevas, únicas en el mundo por su grandiosidad y belleza, acompañando notas y artículos de artistas y literatos que las han visitado y descrito”. Joan Capó Valls de Padrinas. (Palma de Mallorca. S.e. 157 pàg., il., 23x17’5 cm.) 30 €

Els antics oratoris de Manacor. 1999 Albert Carvajal, Joan Lliteras i Antoni Gomila. Pròleg: M. Gual Tortella. (Manacor. Edit. Ajuntament de Manacor. Gràf. Muntaner. 151 pàg., il., 21x15 cm.) 15 €

Don Mateu. El paisatge d’una vida. 10/1997 Coberta: Pere Pascual. (Manacor. Edit. Departament de Cultura, Educació i Normalització Lingüística. Imp. Gràfi. Miramar. 125 pàg., il., 21x15 cm.) 12 €

Llegendes manacorines. 1982 Rafel Ferrer Massanet. Pròleg de Guy Bueno i traduït del castellà per Josep M. Salom. Dibuixos de Joan Carles Gomis. (Petra. Imp. Apóstol y Civilizador. Col. Baleria, Llibres de Manacor, vol. VII, 103 pàg., il., 20’5x14 cm.) 10 € (taques d'humitat a les cobertes, interior bé)

Síndrome de Capricorni. 1975 Rafel Ferrer Massanet. Pròleg d’Antoni Mus. (Manacor. Edit. J. Mascaró Passarius. Imp. Muntaner. Llibres Turmeda. Col. Gavilans, núm. 6, 138 pàg.+3 f., 20’5x14 cm.) 12 €

Plagueta de pèrdues. 1977 Rafel Ferrer Massanet. (Palma. Edit. Octavio Aguilera. Imp. Fullana. Col. Bajarí, núm. 81-83, 32 pàg., 16’5x17’5 cm. ) 12 €

La novela de una vida. Memorias. 1959 Hi ha una edició amb la coberta vermella i un altre groga Text adaptat per Nicolás González. Dibuixos: Pau Fornés. (Palma. Gràfiques Miramar. 251 pàg., il., 20’5x14 cm.) 12 €

Agrura. Aplec de narracions breus. 1980 Josep M. Salom. Dibuixos: R. Rotger. (Manacor. Gràfiques Manacor. Col. Capgirons 1, 90 pàg.+1 d’index, 21’5x13 cm.) 12 €

Un campió... Joan Gomis Vives. 2006 Paco Riutort. (Manacor. Edit. Delegació de Cultura, Delegació de Porto Cristo, Ajuntament de Manacor. Imp. Gràfiques Muntaner, S.L. Separata de Perlas y Cuevas. 112 pàg., il., 21x15 cm.) 12 €

Naturaleza humana. 1985 Edició de 200 exemplars. Fotografíes: Xesc. Dibuixos de l’autor. (Manacor. Editat per l’autor. Col. Excalibur, núm. 4, [92] pàg., il., 21’5x16 cm.) 12 €

El amor de Juan Menendez. 1984 Edició de 200 exemplars. Coberta: dibuix de l’autor. (Manacor. Editat per l’autor. Col. Excalibur, núm. 1, [21] fulls, 22x16 cm.) 12 €

El Secuestro. 1984 Edició de 200 exmplars. Coberta: dibuix de l’autor. (Manacor. Editat per l’autor. Col. Excalibur, núm. 2, [27] fulls, 22x16 cm.) 12 € 

Cròniques malastres. On un poble tranquil recorda els mals somnis. 1999 Llorenç Femenias Duran. Pròleg: Antoni Tugores. (Manacor. Edit. El Gall Editor. 225 pàg., 20’5x14 cm.) 12 €

Manacor de la pedra a la paraula. 1980 “Cinquantenari a Manacor Caixa de Pensions La Caixa 1930-1980”. Textos: Rafel Ferrer Massanet; dibuixos: Andreu Llodrà. Coberta José Luis. (Manacor. Edit. Caixa de Pensions, La Caixa. Imp. Muntaner, 93 pàg., il., 34x24 cm.) 35 €

Dios y el cosmos. O sea el ateísmo materialista ante las ciencias experimentales. Primera parte. 1889 Miquel Amer Servera. Va deixar inèdites la segona i la tercera part. (Palma. Tipografía Católica Balear. XIV+393 pàg., 22x16 cm.) 55 €
VENUT

Dietari de l'exida de Mn. Antoni M.ª Alcover a Alemánia y altres nacions l'any del Senyor 1907. Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana. Antoni M. Alcover i Sureda. 1908 Tom V “Estraordinari” (Ciutat de Mallorca. Imp. Estampa de N’Amengual y Muntaner, 388 pàg.+2 f., 226x163 mm.) 55 € 

Monografia històrica del Sant Cristo de Manacor. 1914 Primera edició. Antoni Truyols Pont.

- Edició 1914: Introducció del M. I. Sr. D. Mateu Rotger. (Palma de Mallorca. Estampa del Establiment Tipográfic La Esperanza. VIII+144 pàg.+1 làmina, 22x14 cm.) 70 € (intons)

VENUT
   
Manacor a paso de recuerdo. 1971 Rafel Ferrer Massanet. (Palma. Imp. Fullana. Col. Monografías de Manacor, núm. III, 38 pàg., 22x16 cm.) 30 €
VENUT

Nueva historia de Mallorca y de otras islas a ella adyacentes, compuesta por el Dr. Juan Binimelis, Sacerdote natural de Mallorca, dirigida a los Ilustres Señores Jurados del Reino de Mallorca, año 1593. 1927 Escrita en català i traduïda per ell mateix al castellà el 1601. Publicada per entregues al diari Ultima Hora, a partir de 1927. També editada en cinc volums per Josep Tous. Hi ha una edició de luxe enquadernada en tela (són els que estan en venda).

- Volum III: (Palma. Imp. de José Tous. 3 fulls, p. 255 a 478+4 de taula, 20’5x14’5 cm.) 40 €


- Volum V: (Palma. Imp. de José Tous. 271 pàg.+5 de taula+1 d’aclariment, 20’5x14’5 cm.) 40 € 

Cincuentenario de la restauración de la orden de predicadores en Manacor. (1908-1958). 1958 Rafel Ferrer Massanet en col·laboració amb Fr. Francisco Huguet Montoro, O.P. i Gabriel Fuster Forteza. Edició de 750 exemplars numerats. Pròleg: Fr. José M. de Garganta. (Palma de Mallorca. Imp. Mossèn Alcover. 134 pàg.+18 làmines fora de text+10 pàg. de publicitat, 19x14 cm.) 15 €
 
Colegio apostólico de la orden de predicadores en Manacor. 1933 Antonio Huguet. Fotografies: Ribot i Iborra. (València. Edit. F.E.D.A. [16] fulls, il., 21’5x15 cm.) 20 €

Possessions fortificades de Manacor. 1987 Josep Segura i Salado. Conferència llegida el 14 de març de 1986 als locals de Sa Nostra. (Manacor. Edit. Comissió de Joventut, Ajuntament de Manacor. Imp. Informacions Llevant, S.A., [23] fulls, il., 21’5x16 cm.) 12 € VENUT

— Defensa de la costa de Manacor. 1981 Josep Segura i Salado (Separata del segon tom de la Història de Sant Llorenç des Cardassar). (Mallorca, patrocinat per l'Ajuntament de Sant Llorenç i Sa Nostra. 80 pàg., il., 21x15 cm.) 19 € VENUT

Notas sobre las Basílicas de Manacor, en Mallorca. 1968 Pere de Palol Salellas. “El capítol dedicat al baptisteri està signat a més del Dr. Pere de Palol, per Guillem Rosselló, Antoni Alomar i Joan Camps”. (Valladolid. Separata de: Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de Valladolid, Vol. XXXIII-67, Col. Trabajos del Museo de Mallorca 3, 46 pàg.+ XXI de fotogravats i 2 plànols plegats, 24x16’5 cm.) 35 € 
VENUT

Semblanza del Reverendo Don Pedro Bonnín Bonnín. 1960 Gabriel Fuster Fortesa. “Primer Ecónomo de la Parróquia de Cristo Rey de Manacor”. Tiratge de 1500 exemplars numerats. Pròleg: B. Torres. Portada: Magdalena Mascaró. (Palma. Impremta Mn. Alcover. 57 pàg.+2 f., il., 19x13’5 cm.) 
Dedicatòria autogràfica de l'autor. 30 € VENUT

Acomplejados. 1965 Llorenç Femenies Duran. Pròleg: Gabriel Fuster. Portada: Joan Riera Ferrari. (Palma. Imprenta Fullana. Col. Baleria Libros de Manacor, vol. I, 88 pàg., 21’5x16 cm.)
Dedicatòria autogràfica de l'autor. 25 € VENUT

Paràbola i clam de la cosa humana. 04/1974 Primera edició. Miquel Àngel Riera Nadal. Pròleg: Miquel Dolç. (Palma. Edit. J. Mascaró. Llibres Turmeda. Imp. SS. Cors. Col. Tomir; 1, 78 pàg., 17x17 cm.) 25 €

Panochadas. 1934 Josep Fuster Fortesa. Portada i caricatura de Sebastià Rubí. (Manacor. Tipografía Viuda de B. Rosselló. 189 pàg.+1 full, il. de composicions tipogràfiques, 21x14 cm.) 45 € 
VENUT

Iniciación a las “Rondaies Mallorquines” de Mossen Alcover. 1963 Rafel Ferrer Massanet. (Premi Ciutat de Palma 1961). Pròleg: Francesc de B. Moll. Portada: Miquel Llabrés. (Felanitx. Imprenta Hispana. 46 pàg., 22’5x16 cm.) 33 € 
VENUT

Història de Dues Mel·les. Una rondaia per a nins. 1959 Gabriel Fuster Fortesa. Dibuixos: Magdalena Mascaró. (Palma. Impremta Mossèn Alcover. 15 pàg., il., 19x14 cm.) 12 € 
VENUT

Manacor. 1955 Rafel Ferrer Massanet. Portada: Antoni Riera Nadal. (Palma. Imp. Mn. Alcover. Col. Panorama Balear, núm. 50, 16 pàg., il., 17’5x12’5 cm.) 9 €
VENUT 

Primera historia de la Capella de Manacor. 1983 Primera edició. Rafel Ferrer Massanet.

- Edició 1983: (Palma. Lluís Ripoll Editor. Impremta Capó. Col. Panorama Balear, núm. 115, 16 pàg., il., 17’5x12’5 cm.) 9 €

Notes històriques de la Inquisició a Manacor. 1997 Segona edició. Ramón Rosselló Vaquer. Pròleg: Bernat Nadal. (Mallorca. Imp. Gràfiques Llopis. 52 pàg., il., 21x14’5 cm.) 12 €
VENUT

Notícies històriques de Manacor (XIV-XV). 1974 Ramon Rosselló Vaquer. (Mallorca. Edit. Ajuntament de Manacor. Imp. Ramon Llull. Col. Edicions de la Comissió de Cultura 2, 49 pàg., 19x13’5 cm.) 15 €
VENUT
 
Sitio, Sinium. 1968 Rafel Ferrer Massanet. Pregó de Setmana Santa, pronunciat a l’Església Parroquial de Sineu el diumenge del Ram, dia set d’abril de 1968. (Palma. Imp. Fullana. 12 pàg., il., 21’5x15 cm.) 9 €
VENUT

Paraules d’un estiu mans fentes. Contes. 1980 Llorenç Femenias Duran. Publicat a la Revista Perlas y Cuevas des de febrer a juny de 1980. (Manacor. Imp. Gràfiques Manacor. Separata de: Perlas y Cuevas. [20] fulls, 18’5x14’5 cm.) 
Dedicatòria autogràfica de l'autor. 10 € 

Llibre de la vida de N. S. Jesucrist. 1986 Segona edició. Joan Aguiló Pinya. 
Edició 1986: Reedició facsímil dels capítols X-XVIII, pàgines 509 a 554. (Petra. Imp. Apóstol y Civilizador, Petra. 50 pàg., il., 21x14 cm.) 9 €


El rector Caldentey: biografía de Mn. Rafel Caldentey i Perelló, nascut a Manacor el 1818, rector de Santa María del Camí en 1853 on morí en 1887. 1990 Josep Capó Juan. (Palma de Mallorca. Gráfiques Miramar, 199 pàg.+ 6 de làmines, 1 f. de lám. col., 21’5x14 cm.) 9 € (Algun defecte al llom i segells d'antiga biblioteca) 

Aportació a l’espistolari de Mn. Antoni Ma. Alcover. 1985 d’Andreu Ponç Fullana. (Santanyí. Separata de Sal i Xeixa. 6 pàg.+1 full, 22x15 cm.) 6 €

Els sagraments. Històries de costums. 1967 Guillem Vidal Oliver. Pròleg: Rafel Ferrer. (Manacor. Edit. Oficina de Prensa. Impr. Fullana. Col. Baleria. Libros de Manacor, vol. V, 73 pàg., 22’5x16’5 cm.) 15 € (Cobertes desgastades, interior bé)
VENUT

Las cuevas de Mallorca (Hams, Drach, y Artá). 1977 Pedro Santamarta Cuenca. L’edició de 1978 esta traduïda a l’anglès, a l’alemany i al francès per Armando Ramos García. (León. Edit. Everest, S.A. Imp. Evergraficas. Col. Ibérica. 64 pàg., fotografies i dibuixos, 25x19 cm.) 16 €

Semblança moral del meu avantpassat el Paborde Bartomeu Jaume. 1992 Fotografia portada: Cases de la possessió s'Arboçar. (Mallorca. Edicions de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. Gràfiques Miramar. Col. Coanegra 6, 38 pàg., il., 19’5x14 cm.) 10 € (Signatura i segells d'anterior propietari)

Miscel·lània de Porto Cristo. 12/2003 Joan Riera Bordoy. Col·leccionable de la revista Porto Cristo, del núm. 160 al 198. Edició de 140 exemplars numerats. (Porto Cristo. Edit. Associació de Veïnats de Porto Cristo. Imp. Gràfiques Muntaner. Separata de Revista Porto Cristo. [82] fulls, principalment il., 21x28 cm.) 30 € 
   
Gabriel Galmés, escriptor. 01/2002 Text de Jaume Vallcorba. (Manacor. Edit. Ajuntament de Manacor. 32 pàg., il., 20x14’5 cm.) 10 €


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada